ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

صفحه اصلی

 

بررسی چالش ها، فرصت ها و تهدیدات برنامه پوشش بیمهu

 

از زمان انتشار گزارش سازمان جهانی بهداشت 2010 ، پوشش همگانی توجه بیشتری را به سوی خود جلب کرده است که بدان معناست که همه ی افراد و جوامع می توانند از خدمات بهداشتی ترویجی، پیشگیرانه، درمانی، توانبخشی و پرستاری با کیفیت کافی استفاده کنند به گونه ای که افراد هنگام پرداخت هزینه ها مشکلی نداشته باشند.

به طور کلی پوشش همگانی، سه مولفه شامل: هزینه ها، خدمات و افراد تحت پوشش را به عنوان مکعب پوشش همگانی در بر می گیرد. لذا نظام های سلامت باید توجه بیشتری به هزینه ها، مخارج سلامت و خدمات ارائه شده، داشته باشند تا افراد کمتری دچار هزینه های کمرشکن سلامت شوند. بنابراین مفاهیم تعیین کننده پوشش همگانی عبارتند از اتخاذ تمهیدات قانونی مناسب در زمینه ی تعهد به دسترسی کلیه گروه های جمعیتی به خدمات سلامت مورد نیاز، عدالت در دسترسی به کلیه خدمات سلامت بر اساس نیاز، حفاظت در برابر ریسک های مالی ناشی از هزینه های کمرشکن برای کلیه افراد جامعه و جلوگیری از فقیر شدن افراد

با وجود مزایای بسیار زیادی که برای استقرار پوشش همگانی بیمه پایه سلامت برشمرده می شود، مطالعه تجربیات مرتبط نشان می دهد استقرار این برنامه با چالش های زیادی در جوامع مختلف همراه است. یکی از مهمترين چالش ها براي دستيابي به پوشش همگاني اين است که ضروریست برای تبدیل پرداخت مستقيم از جيب به يك نوع پيش پرداخت، راهکار مناسب ارائه گردد. با توجه به اهمیت موضوع پوشش بیمه همگانی و سازوکارهای آن، هدف پژوهش حاضر بررسی چالش ها، فرصت ها و تهدیدات برنامه پوشش بیمه سلامت همگانی و ارائه الگوی مناسب برای ایران می باشد.