ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

طرح هاي خاتمه يافته

طرح هاي خاتمه يافته

اثربخشي نظام ارزيابي عملكرد

ارزیابی موفقیت دوری کاری

امکان سنجی فنی جهت استقرار بیمه نامه هوشمند درمان

آنژيو گرافي

بررسی اثربخشی فرایند تایید دارو

بررسی راههای اصلاح الگوی مصرف بیمه شدگان

بررسی راههای شناسایی و سوق جمعیت شهرنشین

بررسي علل عدم استقبال بیمه شدگان از خدمات غیر حضوری اداره کل

بررسی مزایا و معایب دور کاري

بررسی میزان  رضایتمندی بیمه شدگان روستائی از نحوه ارائه خدمات

بررسی میزان  موفقیت اداره کل بیمه خدمات درمانی  کرمان

بررسی میزان شیوع و هزینه بیماریهای شایع منطقه غرب استان کرمان

بررسي ميزان موفقيت طرح انتقال رسيدگي اسناد بستري

پرداخت از جيب

تعیین تفاوت پرداخت به صورت گلوبال

تعیین میزان رضایتمندی بیمه شدگان از شیوه اطلاع رسانی

رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و توانمند سازی کارکنان

راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه ها

سي تي اسكن

طرح مطالعاتی رضایتمندی روستایی بردسیر

عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان سازمان بیمه خدمات درمانی

مطالعه الگوهاي ارجاع

مطالعه جوسازمانی

عوامل مؤثر بر افزایش پرداخت از جیب بیماران

برآورد و مقایسه تمایل به پرداخت برای غربالگری های سرطان پستان

ارزیابی هزینه های مستقیم درمانی سرطان معده در ایران

ارزیابی بار مالی مخاطرات اخلاقی بخش دارو بر بیمه های درمانی

salt reduction proposal