ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

تخصیص منابع و خرید

تخصیص منابع و خرید

فرايند نظام اطلاعات بسته هاي خدمات بيمه درمان مكمل در كشورهاي منتخب و ارائه الگو براي ايران

تخمين تابع تقاضاي بيمه درماني تكميلي در مناطق شهري ايران

براورد تابع تقاضاي بيمه درمان مكمل در صنعت بيمه كشور

بررسي تاثير عوامل اقتصادي روي تقاضاي بيمه تكميلي درمان

رضايت سنجي جانبازان از خدمات بيمه تكميلي و رابطه ان با نوع و درصد جانبازي

بررسي نحوه تامين هزينه هاي درمان بيماران ديابتي بستري در بيمارستانها

ارائه مدلي براي بيمه سلامت خصوصي در ايران

بررسي تغييرات ساختاربازار بيمه و اثرات رفاهي آن

بررسي تاثير سياست آزادسازي بر گسترش رقابت

براورد هزينه رفاهي ناشي از انحصار موثر در صنعت بيمه

انواع مخاطرات اخلاقي و پيامدهاي ان بر بازار بيمه

راهبردهاي خصوصي سازي بيمه درمان