ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

تخصیص منابع و خرید

فرایندی که طی آن وجوه انباشته شده به ارایه کنندگان پرداخت می شود تا مجموعه تعریف شده یا نشده ای از مداخلات سلامت را ارایه نمایند. دو نگرش در زمینه خریداری خدمت وجود دارد: خرید انفعالی و خرید راهبردی.

خرید انفعالی، از چارچوب مبتنی بر پرداخت یک بودجه از پیش تعیین شده و یا به صورت ساده از پرداخت صورت حساب های ارائه شده پیروی می کند.

خریداری راهبردی، متضمن یک بررسی و تحقیق پیوسته و مداوم برای تامین بهترین راه برای حداکثر کردن عملکرد نظام سلامت با لحاظ نمودن این نکته است که چه خدمتی، چگونه و برای چه کسی خریداری شود.