ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

شناسایی عوامل مؤثر بر تولید هزینه‌های بستری در بیمارستان‌های دولتی: یک مطالعه کیفی

مقدمه: بيمارستان‌ها به عنوان يكي از پر هزينه‌ترين سازمان‌هاي ارائه خدمات بهداشتي -درماني مطرح مي‌باشند. در این مطالعه نسبت به شناسایی عوامل مؤثر بر تولید هزینه‌های بستری حول ابعاد سه گانه نظام سلامت شامل دریافت کنندگان، ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی و سازمان های بیمه‌گر اقدام گردید.

روش بررسی:این مطالعه از نوع کیفی بود که به شیوه پدیدارشناسی انجام گردید. در این پژوهش 12 نفر از صاحب نظران و کارشناسان خبره در زمینه مدیریت و کنترل هزینه‌های بیمارستان که به روش هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده بودند‌، شرکت نمودند. اطلاعات با استفاده از بحث گروهی متمرکز جمع‌آوری شد. به منظور تحليل داده‏ها از روش تحليل چارچوبي استفاده گردید.

یافته‌ها: عوامل مؤثر بر تولید هزینه‌های بستری در قالب سه کد اصلیدریافت کنندگان، ارائه دهندگان خدمات درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر طبقه بندی گردید. فقدان دانش و آگاهی لازم و کمرنگ بودن اهمیت خود مراقبتی به عنوان مهم‌ترین کدهای فرعی تشکیل دهنده کد اصلی فرد بیمار و عوامل ضعف مدیریت و نظارت، بستری‌های طولانی مدت بیمار در دوران نقاهت، عدم اجرای برنامه پزشک خانواده، تعهدات ضعیف و مشکلات ساختاری سازمان‌های بیمه‌گر نیز به عنوان مهم‌ترین کدهای فرعی مرتبط با کدهای اصلی ارائه‌دهندگان مراقبت و سازمان‌های بیمه گر شناسایی گردید.

بحث و نتیجه‌گیری: با ارتقاء و بهبود برنامه‌های خودمراقبتی، سلامت محور نمودن مراقبت‌های ارائه شده، اجرای برنامه پزشک خانواده در کنار ایجاد مراکز درمان بستر، تخصصی نمودن مدیریت بیمارستان‌ها، بهبود کمیت و کیفیت نظارت‌های اعمال شده و اصلاح ساختار کارشناسی سازمان‌های بیمه‌گر می‌توان نسبت به مدیریت هزینه‌های بستری اقدام نمود.


نویسندگانمحمد جعفری, مرضیه لشکری, فاطمه محمودی, رضا دهنویه, سمیه نوری حکمت, آذر ایزدی