ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

بررسی میزان رضایتمندی روستاییان شهرستان بردسیر از ابعاد مختلف عملکرد برنامه پزشک خانواده

چکیده

پزشک خانواده و نظام ارجاع یکی از برنامه های مهم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور در بخش بهداشت و درمان است. افزایش رضایتمندی مردم از خدمات از جمله اهداف پزشک خانواده است. این مطالعه با هدف بررسی میزان رضایتمندی روستاییان شهرستان بردسیر از عملکرد برنامه پزشک خانواده انجام پذیرفته است.

واژگان کلیدی: رضایتمندی، پزشک خانواده، عملکرد


نویسنده: لیلی اسدی